Ghen – Jealousy

Ghen

Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cườI
Những lúc có tôi và mắt chỉ…
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai,
Đừng hôn, dù thấy cánh hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc, đêm nay ngủ…
Đừng tắm chiều nay, biển lắm người.

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa,
Mà cô thường xức, chẳng bay xa,
Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào, trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ.
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả.
Cô là tất cả của riêng tôi!

(English Version)

Jealousy

Oh, my little mistress!
All I want is a smile on your lips.
When there is only me and your eyes
Simply look at me when I am far away.

I want you not to think of anyone,
Don’t kiss, no matter how you see a fresh petal.
Don’t embrace your pillow when you sleep tonight.
Don’t take a dip on the crowded beach this afternoon.

I want the scent of your perfume.
What you normally wear, doesn’t fly far,
Never provoke strangers on the street.
Even though they are just passers-by.

I want in the cold winter nights;
Dreams don’t wander with you.
Other than that, I don’t want you to meet,
Every other boy you ever dreamed of.

I want your faint breath,
Does not moisten the clothes of unfamiliar guests.
Your feet are imprinted on the dusty lane.
They aren’t stepped on by a single footstep.

But that means I have too much jealousy.
Which means I love you so much.
And it means you are everything.
You are all my own.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Ghen” Of Nguyễn Bính.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: