Có phải em về đêm nay – Are You Back Tonight?

Có phải em về đêm nay

Có phải em về đêm nay
Trên con đường thời gian trắc trở
Để lòng anh đèn khuya cửa ngỏ
Ngọn đèn dầu lụi bấc mắt long lanh

Có phải em về đêm nay
Trên con đường chạy dài hoa cỏ
Cho lòng anh trở lại với lòng anh
Như lá vàng về với lá cây xanh
Trong những chiều gió đưa về cộI

Có phải em về đêm nay
Để phá tan
Những nụ cười thắt se sầu tủI
Như anh vẫn cười mà đau đớn bao nhiêu
Không biết đời người có đưa đến tin yêu
Những ngón tay có đưa đến bàn tay
Những mùa thu có đến gió heo may
Hay ngày mai là bốn bề tuyết lạnh

Có phải em về đêm nay
Giữa lòng chiều tím lặng
Cho anh đừng tìm thấy
Đo đếm thời gian
Bằng những điếu thuốc lá tắt trong đêm
Đầu gối trên cánh tay
Để giấc mơ đừng tẻ lạnh

Em đừng trách anh đã quá lo âu đời người hiu quạnh
Làm thế nào khi lòng mình nứt rạn cơ em
Dù không muốn gục ngã trong đêm
Nhưng đã bao lần đêm khuya
Anh không biết đã làm thơ
Hay đã chọn âm thanh làm độc dược
Em đừng trách anh để lòng mình tủi cực
Đến ngại ngùng dù nắng dù mưa
Sao em không về
Để dù nắng dù mưa
Dù trong thời gian có sắc mầu của những thiên đàng đổ vỡ
Anh vẫn chăn chùm kín cổ
Ngủ say mềm
Vì lòng anh (em đã biết)
Có bao giờ thèm khát vô biên
Có bao giờ anh mong đừng chết – dù để làm thơ
Nên tất cả chỉ vì yêu em
Và làm thơ cho đến chết

Em sẽ về, phải không em
Có gì đâu mà khó khăn, trắc trở
Chúng mình lại đI
Trên con đường chạy dài hoa cỏ
Là những đồn phòng ngự của tình yêu

Mỗi ngón tay em
Anh vẫn gọi là một cửa đào nguyên
Và anh sẽ trở lại nguyên hình
Một anh chàng làm thơ
Mà suốt đời say rượu cúc

Có phải em sẽ về
Dù bầu trời ẩm đục
Hay bầu trời trang điểm bằng mây
Anh sẽ chải tóc em bằng năm ngón tay
Trong những chiều gió thổi

(English Version)

Are You Back Tonight?

Are you back tonight?
On the hard path of time?
Keep my heart open late into the night.
The oil lamp dimmed in the brilliant eyes.

Are you back tonight?
On the long grassy road?
May my heart return unto itself,
Like yellow leaves reversing to green leaves.
In the afternoon, the wind makes its way back to the source.

Are you back tonight?
To break
Sorrow smiles.
As if I were still smiling; regardless of the pain, I feel!
I have no idea whether life gives us faith or not.
Do the fingers reach the hand?
Is there a breeze in autumn?
Or is it going to snow tomorrow?

Are you back tonight?
In the midst of a tranquil mauve afternoon,
Let me not find,
And measure uptime,
With cigarettes extinguished overnight.
Let your knees rest on my arms,
Let the dream, don’t cool.

Don’t blame me for worrying too much about loneliness.
What to do when my heart is shattered.
Even if I don’t want to end up in the night,
But often late at night,
I never knew I wrote poetry.
Or choose to sound like poison.

Don’t feel bad about me breaking my heart.
Come to shame whether rain or shine.
Why don’t you come back?
Whether the weather is fine or raining.
Even when it’s time for the colors of the broken heavens,
I always cover my neck with a blanket,
Sleep well.
For my heart, you know,
Have I ever had an endless longing?
Have I ever intended not to die – although to write poetry?
So it’s because of my love for you,
And write poetry to death.

You shall come back, will you? Nothing complicated, We go together again, Along the long grassy roads. This is a defense of love.

Every your finger,
I call it the doorway of wonderland again,
And I shall return to the beginning,
Being a poet,
But all my life I have been in love with chrysanthemums wine.

Will you be back?
In spite of the overcast weather,
Or the sky is decorated with clouds.
I’ll comb your hair with five fingers
In the breezy afternoons.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Có phải em về đêm nay” Of Nguyên Sa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: