Lời tình buồn – The Words of a Melancholy Love

Lời tình buồn

Ta nhớ một sớm nao rừng đông im lặng tiếng
Ngây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm say
Ngày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn
Ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng gót

Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võ
Ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa
Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cườI
Từng ngày tình đau cho trái tim xé thêm những mỏi mòn

Qua cơn mê dài lời ru nghe đắng cay trên bờ môi
Nâng niu cơn mộng tìm trong lãng quên ngày mưa tháng nắng
Từng ngày tình đến môi thơm ngọt mềm
Từng ngày lần bước đi trong ơ thờ
Đường tình mù tối như mây giăng mờ cuối trời

Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó
Trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nỗi lo
Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi ngườI
Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đờI

(English Version)

The Words of a Melancholy Love

I remember one morning, the winter forest was so peaceful.
Fascinating in the wind, the words of love resonate passionately.
The day of love which comes, the source enlightens my soul.
The day that loves engravers in my heart a gold wound.

I can see through your eyes every gloomy night it rains.
I can see through your arms autumn full of regrets.
Each day when love is happy, heaven is filled with laughter.
Each day when love becomes ill; my heart is exhausted.

After a long passion, lullabies have a bitter taste on my tongue.
Cherishing the dream, I seek through oblivion rain and sunny days.
Every day, love comes to your tender lips.
Every day I grope my way through indifference.
The path of love is as dark as the clouds at the bottom of heaven.

I can see through your eyes when it rains.
In the months of desire, love is always in agony.
The day that love stands green, keep the words of love on your lips.
The day when love is distant, I still love you for a lifetime.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Lời Tình Buồn” Of Musician Hoàng Thanh Tâm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: