Archive | April 15, 2022

Lời tình buồn – The Words of a Melancholy Love

Lời tình buồn Ta nhớ một sớm nao rừng đông im lặng tiếngNgây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm sayNgày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồnNgày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng gót Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võTa thấy trong cánh […]