Tình lỡ – Forsaken Love

Tình lỡ

Thôi rồi còn chi đâu em ơi
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng môi
Yêu rồi tình yêu sao chua cay
Men nào bằng men thương đau day
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay

Phương trời mình đi xa thêm xa
Nghe vạn mùa thu sau lưng ta
Em ơi, em ơi! Thu thiết tha Ơi người vì ta qua phong ba
Có còn gì sâu trong tâm tư
Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa

Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi

Con đường mình đi sao chông gai
Bước vào đời nhau qua bao nay
Em ơi, em ơi! Sao đắng cay
Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi
Hết rồi còn chi đâu em ơI
Hết rồi còn chi đâu em ơi …

(English Version)

Forsaken Love

Oh no, nothing remains, my dear.
But all that was left was the echo of love.
My taste has become bitter with pain.
To fall in love with a cruel love,
Which yeast is as much as the yeast of pain?
Hey dear! You leave me lonely in the rain.

You have gone further and further away from me,
Listening to thousands of autumns left behind.
Oh, my dear! How lovely autumn!
Oh! You overcame the storm on my behalf.
Is there anything else deep in my mind?
My tears drowned out our old memories.

A broken moon never follows together again.
Our love has been forsaken by such suffering.
It’s over; there’s really nothing left.
Gently, all that remained was an inconsolable grieve.

The journey we are taking is full of difficulties.
We crossed paths a long time ago.
My dear, my dear! How bitter that sounds!
Well, I have to bury my mind.
It’s over; there is nothing left, my dear.
It’s over; there is nothing left, my dear.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình Lỡ” Of Thanh Bình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: