Archive | April 13, 2022

Tình lỡ – Forsaken Love

Tình lỡ Thôi rồi còn chi đâu em ơiCó còn lại chăng dư âm thôiTrong cơn thương đau men đắng môiYêu rồi tình yêu sao chua cayMen nào bằng men thương đau dayHỡi người bỏ ta trong mưa bay Phương trời mình đi xa thêm xaNghe vạn mùa thu sau lưng taEm ơi, em ơi! […]