Bản tình cuối – The Last Love Song

Bản tình cuối

Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.

Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.

(English Version)

The Last Love Song

Has the rain fallen and the sun faded from my love that day?
I fell in love and I dreamed,
The dream of the moon and the stars brought me to thee.
Once we met, we knew one another a long time ago.
Once we met, but our love was far away.

Were the clouds gone and did you ever know?
I was embarrassed to love you for the first time.
I was drunk; my soul was enchanted.
The yeast of love has pervaded my life.
I walked with you in peace once.
Once I still didn’t say that I love you

I love you, I love you the way I love my childhood.
When I’m with you, I sing the chant of hope.
Once you made me feel a passionate love.
One day, life tells me love is bitter.

The rain fell and the sun vanished upon my innocent love that day.
I still love; my soul is still drunk after years of indifference.
One day, my black hair will turn gray.
One day, I can’t help falling in love with you.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Bản Tình Cuối” Of Musician Ngô Thuỵ Miên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: