Tình khúc buồn – A Sad Love Song

Tình khúc buồn

Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng.
Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng,
Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa.
Chuyện tình đã như mơ …

Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng.
Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào,
Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa, buồn …

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào.
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời.
Cuộc tình quý giá mong manh
Có chơi vơi ngược dòng đời,
Nghìn trùng dòng sông có vui.

Ôi ! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài.
Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy,
Chết đi bao lời nói
Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ.

Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần.
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm,
Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay buồn …

(English Version)

A Sad Love Song

You are like a rose; may you not be frozen.
You’re like a dream day I’m still embarrassed about,
And will lull me to a thousand memories.
In cloudy weather, our love story seemed to be a dream.

You are like a drop of wine that takes me to fantasy.
You are like a piece of silk wrapped around me in a whisper.
Days and months have gone by, so love will be far away, sad…

Our love was thought to be old and go for an extended period of time.
All of a sudden you come into my heart and steal a piece of life.
Is our precious and vulnerable love,
Alone against the flow of life?
Thousands of rivers have fun?

Oh! Why do you have so much patience?
Which happy days are still long?
I grieve each day and quickly bury my weak love.
How many of my words did I lose?
Which forest has rain?
What kind of love will poetry have?

Why haven’t we met once, but I heard our love very close?
Give me a chance to whisper your name for once.
Days and months have come and gone.
Let me get the clouds back for you, sad…

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình Khúc Buồn” Of Musician Ngô Thuỵ Miên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: