Archive | April 8, 2022

Tình khúc buồn – A Sad Love Song

Tình khúc buồn Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng.Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng,Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa.Chuyện tình đã như mơ … Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng.Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào,Sẽ […]

Tống biệt hành – Saying Goodbye

Tống biệt hành Đưa người ta không đưa qua sông.Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?Bóng chiều không thẫm không vàng vọt.Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? Đưa người ta chỉ đưa người ấy.Môt giã gia đình, môt dửng dưng.Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ. Chí lớn không về, bàn tay không.Thì không […]