Nửa hồn thương đau – Half A Painful Soul

Nửa hồn thương đau

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đờI

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc lẻ loi một mình

(English Version)

Half A Painful Soul

Close my eyes,
Let me find some time for an ancient fragrance.
Take me back to the old poetic track.
Let me meet the former lover I dreamed of.
Or was that just a fantasy?
I heard my love dying on me,
Making my heart regret and pity throughout my life.

Close my eyes,
Oh! Why is half my soul feeling pain all of a sudden?
Oh! Why are we thousands of miles away?
Or in what lifetime do we still dating?
Where am I? Where are you?
Does the sorrowful rain fill my sunken eyes?

Close my eyes,
I see nothing but a purple horizon.
My heart is full of nostalgia.
And the singing, and the weeping.

Sometimes I wish I could believe,
Sometimes I wish I could believe it.
Oh, the people,
Oh, the people,
Weeping alone, crying alone.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Nửa Hồn Thương Đau” Of Musician Phạm Đình Chương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: