Bao giờ biết tương tư – Lovesickness

Bao giờ biết tương tư

Ngày nào cho tôi biết,
Biết yêu em rồi tôi biết tương tư.
Ngày nào biết mong chờ,
Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa…

Ôi, biết đem tim này,
Vắng như lòng giấy,
tình yêu lấp đầy.
Rồi biết quên câu cười,
Biết cho đôi dòng lệ rơi.

Tình yêu đã trở lại,
Đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đầy.
Tà áo em phơi bầy,
Ngón tay em dài,
tiếng yêu không lời.

Ngày nào lòng tôi đã,
Biết vui biết buồn, ôm mối tương tư.
Ngày nào cánh Thiên Đường,
Đã mở hé tình yêu là trái táo thơm.

Tôi ghé răng cắn vào,
Miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường.
Là trối trăn cuối cùng,
Giấc mơ não nùng vợi tan…

(English Version)

Lovesickness

Which day had I known?
Fall in love with you and experience love sickness?
On what day did I know to expect?
To know sadness and joy while waiting for you under the rain?

Oh! I know how to carry this heart,
Which was empty as the page.
When love filled up my heart,
Then I know to forget about the laughter,
And know to let my tears fall.

Love has returned,
Day and night, my eyes feel the relief of suffering.
Your dress reveals;
You have long fingers;
There are no words for the voice of love.

Which day had my heart known?
Feeling sad, happy, and lovesick?
What day did the gateway to paradise open?
Love is the sweetest apple,

I approached it to take a bite,
My tongue tasted bitter and sweet.
Our love was at the end of the road
With one final word.
Our exquisite dream got shattered too soon…

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song ” Bao giờ biết tương tư” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: