Bài tình ca mùa đông – The Winter Love Song

Bài tình ca mùa đông

Bài tình ca mùa đông anh hát giữa đêm trời giá
Tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng em vợi xa
Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba
Anh cố bước, đôi chân chậm quá!

Để rồi sắp gặp nhau, mới biết em không đợi nữa
Trời lại thêm mùa đông, cho tuyết than trên đầu non
Kỷ niệm giăng ngập đêm nay trong mưa
Anh hứng nốt những giọt cuối mùa

Êm êm, ngoài kia nhạc đêm đông!
Anh nhớ khi mặn nồng,
Xin cám ơn em một thời xuân
Giờ còn đâu mà mong,
Cho chút duyên nghe còn ấm

Bài tình ca mùa đông
Hát mãi đôi môi lạnh câm
Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai
Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy

(English Version)

The Winter Love Song

The winter love song I chant on a cold night.
Love is always awaited, but your silhouette is long gone.
We promise to weather the storms of life together.
I try to walk consistently, but my legs are so slow.

Then when we meet, I know you no longer wait for me.
It is winter again and snow falls on the summit of the mountain.
Memories are flooding through the rain tonight.
I catch the last drops of rain during the season.

How charming is the music of the winter night outside!
I remember when we had such love.
I am grateful to you for a time of youth.
Now I don’t have anything to look forward to.
Even a touch of warm love.

The winter music of love,
Will sing forever on my cold lips.
I plead with my heart to let the pain settle.
But why am I always full of nostalgia?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song
“Bài Tình Ca Mùa Đông” Of Musician Trầm Tử Thiêng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: