Tháng sáu trời mưa – June Rain

Tháng sáu trời mưa

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt.
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa.
Anh lạy trời mưa phong toả đường về .
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận.

Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại.
Mười ngón tay đừng tà áo mân mê.
Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya.
Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng….

Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến.
Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa.
Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu.
Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ.

Và hãy nói năng những lời vô nghĩa.
Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai.
Hãy để môi rót rượu vào môi.
Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn.

Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt.
Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan.
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn.
Nếu em sợ thời gian dài vô tận.

Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống.
Trời không mưa em có lạy trời mưa?
Anh vẫn xin mưa phong toả đường về.
Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm.

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng .
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân.
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân.
Vì anh gọi tên em là nhan sắc.

Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc.
Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi.
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu.

(English Version)

June Rain

It rains in June, it never stops.
If it doesn’t rain, I pray it does.
I pray for the rain to impede your way home.
May it be an endless night.

I beg your eyes not to worry.
Your fingers don’t caress your dress.
Don’t ask me if it is getting late?
Why do you care about such a late night?
Why are you frightened of the next day coming too soon?

Rest your hair on my shoulder for the boat-making landing.
Look at each other and warm the rain.
Give each other every breath of autumn.
There was a breeze and a ray of bright golden sunshine.

Talk to each other in empty language.
Smile through the eyes and sleep by the shoulders.
Let the lips pour wine into the lips.
And holding hands with insane fingers.

If the wind is cold, keep hold of your hands.
If the night is late, you should sleep well.
We can turn life into wedding nights.
If you fear there will be no end to time.

It rains in June; Do you hear the rainfall?
If it doesn’t rain, do you pray about the rain?
I still ask the rain to block your way back.
I always pray for rain, although the clouds are dark.

You have white skin, which means I don’t need light.
Your hair is soft, which means I don’t need spring.
There will be no beautiful women in the world,
Because I call your name beauty.

I will caress your hair for a good night’s sleep.
I will raise your jade arms to close my lips.
I will whisper as the wind blows upon my shoulder,
I will remember the rain in June for a lifetime.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem ” Tháng Sáu Trời Mưa” Of Nguyên Sa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: