Hai mươi năm tình cũ – Twenty-year-old Love

Hai mươi năm tình cũ

Bao nhiêu năm gặp lại
Nụ cười héo trên môi
Bao nhiêu năm tình cạn
Tìm nhau đã mòn hơi
Bao nhiêu năm một lần
Mình nhìn nhau chới với hỡi anh

Bao nhiêu năm gặp lạI
Còn trong mắt em xanh
Sao nghe như giòng lệ
Chảy quanh tháng ngày trôi
Sao nghe như hơi thở
Ngạt ngào lòng thơ mới anh ơi.

Mây bay bao năm rồI
Mây bay hai phương trời
Bao yêu thương ngày đầu
Hình như vẫn còn đây

Bao nhiêu năm trong đờI
Mưa rơi riêng phương này
Cơn mê thêm rã rờI
Tim đau không ngừng nhịp.

Bao nhiêu năm gặp lại
Giòng đời vẫn chia đôi
Con tim chung nhịp thở
Của ngày ấy yêu nhau
Bao nhiêu năm qua rồI
Tình còn trang giấy mới anh ơi!

(English Version)

Twenty-year-old Love

After many years, we are reunited.
The smiles have faded from our lips.
Our love passed away a long time ago.
We found each other out of breath.
After many years we met each other once.
We look at one another staggeringly, hey, my dear!

After many years we met each other again.
Our young love is in my eyes all the time.
Why do I feel my tears?
Flowing around the passing days?
Why do I feel my breath?
Sweetened a new poetic heart, my dear?

How many years has the cloud been drifting by?
The clouds fly to both corners of the sky.
All loving on the first day,
As if it’s still here.

How many years have gone through life?
The rain keeps falling out of this place.
My passion comes crashing down,
But my broken heart never stops beating.

After many years, we are reunited.
The course of life is always twofold.
Our hearts are beating the same rhythm.
On the day when we love each other.
How many years did it take?
Yet our love is always a new page, my dear.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song ” Hai Mươi Năm Tình Cũ” Of Musician Trần Quảng Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: