Giã từ đêm mưa – Say Goodbye To The Rainy Night

Giã từ đêm mưa

Ðêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng
Ðôi chân lang thang tâm tư trầm lắng
Hạt mưa reo rắt nỗi buồn cho thế gian sầu
Thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo
Ðội mưa mà đI

Ði trong đêm mưa mưa rơi tầm tã
Hoang mang bâng khuâng ai mong từ giã
Hạt mưa rơi ướt mi nàng se thắt tim chàng
Giây phút ngỡ ngàng đôi lứa thôi đành
Giã từ đêm mưa

Ơ ớ ơ ơ ờ
Ơ ớ ơ ơ ờ
Ơ ớ ơ ơ ờ
Ờ ơ ờ ơ ơ

(English Version)

Say Goodbye To The Rainy Night

The rain falls on a deserted road late at night.
My feet are wandering with my quiet soul.
The raindrops have brought sadness to the sad world.
Love the first love! Love, the poor couple!
They come in the rain.

They go during the night when it rains vigorously.
Bewilderedly and sorrowfully, who expects to say goodbye?
Raindrops soak her eyelids and constrict his heart,
An unexpected moment,
The couple must say goodbye to the rainy night.

eh eh eh eh. . .
eh eh eh eh. . .
eh eh eh eh. . .
eh eh. . . eh eh

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Giã từ đêm mưa” Of Musician Văn Phụng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: