Vết thương cuối cùng – The Last Wound

Vết thương cuối cùng

Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào,
Chẳng nợ gì nhau, hãy để hồn ta bay cao.
Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối
Che dấu trên nụ môi những lời yêu đã tả tơi.

Thà một lần đi khuất xa nhau ngàn đời,
Cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi.
Người vội vàng lên, nhan sắc chưa tàn úa,
Mai mốt sang cuộc vui, chẳng còn mong những ngọt bùi

Từ đây xa rồi đôi cánh tay ma,
Từ đây giã từ lời nói điêu ngoa,
Từ đây chỉ còn lại mình ta
Già thêm tuổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua.

Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rời,
Nhưng một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui.
Cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến.
Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần.

(English Version)

The Last Wound

You are the one who gives me a sweet, grievous wound.
We don’t owe each other anything; may our love fly high.
When we step into joy, we soon hear lies,
And hide behind our lips the words of love which have been shattered.

It is better once we are far apart for a thousand lives.
May our tears cease to flow and our laughter lingers upon our lips.
Hurry up when your beauty has not faded.
Tomorrow when you will have another joy, I no longer expect sweet things.

From now on, I’m far from your lovely arms.
From now on, I bid farewell to deceptive words.
From now on, I’m all I got.
Getting more ages of parting
I regret the days gone by.

When our love comes to an end, my body was a pain,
But just this once, from now on I shall have peace.
The world is full of sadness and solitude.
I am grateful to love to take me to the grave.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Vết thương cuối cùng “ Of Musician Diên An.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: