Tóc mai sợi vắn sợi dài – Sideburns With Long And Short Strands

Tóc mai sợi vắn sợi dài

Thuở ấy em vừa thôi kẹp tóc
Thuở ấy anh vừa thôi học xong
Yêu anh, yêu anh em làm thơ
Yêu em, yêu em anh soạn nhạc

Thuở ấy thơ còn non mùi sữa
Thuở ấy tiếng đàn nghe vụng quá
Cho nên không khoe nhau bài thơ
Cho nên không khoe nhau bài nhạc

Ở nhà mẹ dạy câu ca
Mang ra cho nhau nghe nhé
Ở nhà mẹ dạy câu ru
Mang ra cho nhau ghi nhớ.
A à ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.

Từ đó ta thành đôi tình nhân
Từ đó ta cùng vui tình xuân
Yêu nhau, yêu nhau theo thời gian
Xa nhau, xa nhau theo mộng tàn

Từ đó em làm dâu người ta
Từ đó anh thành anh nghệ sĩ
Em thôi, em thôi không làm thơ
Em yên, em yên vui chuyện nhà

Còn đời người bạn năm nao
Trôi theo, trôi theo cơm áo
Cười đùa đàn địch xôn xao
Nhưng không quên câu hoa héo.
A à ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.

Đời sống trôi hoài không nghỉ ngơi
Đời sống kéo dài cõi trần ai
Con tim, con tim gieo ngàn nơi
Anh yêu, anh yêu cũng nhiều rồi
Lòng vẫn thương người em tuổi thơ
Lòng vẫn nhớ tình duyên ngày xưa
Bao nhiêu, bao nhiêu thiên Trường Ca
Không qua, không qua câu Mẹ hò

Ngày nào Mẹ dạy câu ca
Đôi ta ru nhau trong gió
Ngày rày đọc lại câu thơ
Mưa rơi, mưa rơi trên má.
A à ! Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm

(English Version)

Sideburns With Long And Short Strands

At that time you have just given up pinning your hair.
At that time, I just stopped going to school.
Love me; love me; you wrote poetry.
Love you, love you; I composed the melody.

At that time, your poem was new and smelled like milk.
By that point, the sound of my music was still too clumsy.
Which means you haven’t shown your poem.
So I failed to show my song.

Our mother taught us a song when we were home.
Took it out to hear each other.
We were taught a lullaby at home by our mother.
Took it out to memorize each other.
Ah, ah! Who made the orchids and the lilies so sad that they withered?
Orchids and lilies were sad for life, therefore the inside was wilted but the outside was fresh.

From that moment on, we became both lovers.
Since that time, we have enjoyed the love of spring together.
Love each other; love each other as time goes by.
Far from each other; far from each other in a shattered dream.

Since then you have become a daughter-in-law.
Since then, I’ve turned into an artist.
You stopped, stopped writing poetry.
You were pleased, and pleased with the housework.

The life of your former lover over the years
Ran after rice and clothes.
Laughing and chanting loudly,
I couldn’t forget the phrase on the withered flowers.
Ah! Who made orchids and lilies so sad that they parched out?
Orchids and lilies were sad for life, so the interior was faded, but the outside was fresh.

Life continues without rest.
Life lasts in this dusty world.
My heart, my heart pours out thousands of places.
I have loved, I have loved too much already,
But my heart still loves my childish girl.
My heart still recalls my ancient love.
Despite the fact that there are so many great songs,
They cannot be with the lullaby of the mother.

Back then, our mother taught us the song.
We both sing through the wind.
Today we read the line of verse.
Rain falls, the rain falls on the cheeks.
Ah, ah! Sideburns with long and short strands!
Not married, we should love each other for thousands of years.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tóc mai sợi vắn sợi dài “ Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: