Người đi qua đời tôi – You Came Into My Life

Người đi qua đời tôi

Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu.
Mưa mù lên mấy vai, gió mù lê mấy trời
Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt,
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.

Bàn tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơ nóng.
Và ai qua đời tôi, chiều âm vang ngàn sóng.
Trên lối về nghĩa trang …
Nghe những lời linh hồn, nghe những lời linh hồn,
Trong mộ phần đen tối đen.

Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao nguời,
mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời.
Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa,
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
Em đi qua đời anh không nhớ gì sao em?

(English Version)

You Came Into My Life

You came into my life on sorrowful winter evenings.
Dark clouds covered my shoulders and a whirlwind flew over the sky.
You came into my life; leaving my soul full of the coldness,
Full of ancient golden footprints have fallen into the dark oblivion.

How smooth your hands were as the morning dew!
What a warm voice you were!
And who came into my life?
The afternoon echoed thousands of waves.
Upon entering the ceremony,
I heard the whispers of souls from the dark tombs.

You came into my life;
How come you don’t remember any of this?
What rain falls upon my shoulders?
Which wind blows to the sky?
You came into my life; the ancient pathway was full of withered leaves,
Full of ancient golden footprints have fallen into the dark oblivion.

You came into my life,
Why didn’t you remember anything?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Người đi qua đời tôi” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: