Hai năm tình lận đận – Two Years Of Rough Love

Hai năm tình lận đận

Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao
Hai năm trời mùa lạnh, cùng thở dài như nhau
Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao
Hai năm tình lận đận, hai đứa đành xa nhau…

Em xưa còn thắt bím, nuôi dưởng thêm ngây thơ,
Anh xưa còn lính quýnh giữa sân trường trao thư…
Em thường hay mắt liếc, anh thường ngóng cổ cao,
Ngoài đường em bước chậm, quán chiều anh nôn nao…

Em bây giờ có lẽ toan tính chuyện lọc lừa
Anh bây giờ có lẽ xin làm Người tình thua…
Chuông nhà thờ đổ lạnh, tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ xuống trần gian trong mưa…

Anh bây giờ có lẽ thiết tha hơn tín đồ
Xin làm cây Thánh Giá trên nóc cao nhà thờ
Cô đơn nhìn bụi bậm, xanh xác rêu phủ mờ,
Trước ngày lên ngôi Chúa, ai chắc không dại khờ…

Hai năm tình lận đận, hai đứa già hơn xưa
Hai năm tình lận đận, mình đã già hơn xưa…
Mình đã già hơn xưa…

(English Version)

Two Years Of Rough Love

Two years of rough love, both of us were pale.
Two years after the cold season, we sighed together.
Two years of rough love, the two of us were rotten.
Two years of rough love, we both need to be away from one another.

Your hair has been braided for greater innocence,
I was deeply perplexed when I sent a letter in the middle of the schoolyard.
You often stole a glance;
I often craned my neck.
Outside you gradually walk;
At a tavern one afternoon, I felt amused.

You are probably going to lie now.
I have probably become a failure lover now.
The church bells sound cold; the statue of God is thinner than previous.
God probably descends upon the earth under the rain.

I am undoubtedly more earnest than a religious person.
Who begs to be across at the top of the church,
And solitude looks upon the dust-covered in green moss.
Before the day of the Lord’s enthronement, surely everyone must be foolish.

Two years of rough love, the two of us are older than before.
Two years of rough love, we are older than before.
We are older than before.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Hai năm tình lận đận” Of Musician Phạm Duy. The Poem Of Nguyễn Tất Nhiên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: