Một mai em đi – One Day When You Go

Một mai em đi

Một mai xa nhau xin nhớ cho nhau nụ cườI
Cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai
Đừng hận nhau nữa lệ nào em khóc cho đầy
Tình đã mù theo sương khói, theo cơn gió lùa tả tơi

Một mai em đi ngày tháng bơ vơ giận hờn
Nhớ về tình người buồn như con nước đã vơI
Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ
Một đêm nào em đã lỡ buông tay ngậm ngùi xót xa

Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này
Nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng
Kiếp nào yêu người tình nào như dấu chim bay
Còn nhau giữa cơn mê này
Khiến hao gầy phủ hết xuân xanh

Một mai em đi gọi gió thả mây về ngàn
Xin tạ lòng người tình ta hư không thế thôi
Đời vui không mấy niềm đau đã chín kiếp người
Lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau .

(English Version)

One Day When You Go

One day when we are apart, please remember to render each other a smile,
For our love to come together till the next life.
Don’t hate each other anymore! How your eyes are overflowing with tears!
Our love is cloaked in a thick fog and ripped apart by the wind.

One day when you go, the days become lonely and spiteful.
When I remember your love, I am sad as a dry brook.
What deceitful words make you miss an hour,
Then one night you let go of your hand full of bitterness.

We give ourselves such love in this lifetime.
But our hands can’t keep it like water pouring coldly.
In which lifetime do I love you?
What is love like a trace of a flying bird?
We are always with each other in this illusion.
Therefore, the pain overcame the prime of our life.

One day, when you go there, you invoke the wind and release the cloud as far as the mountain.
Please be grateful! Our love is only nothingness.
Life does not have much joy and sorrow has prolonged human life.
Don’t be unfaithful, when tomorrow we are no longer with each other.

Đặng Hoàng Lan Translated from the song ” Một mai em đi” of Musician Trường Sa.


https://youtu.be/8dTB1q6j1KQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: