Lời tình buồn – The Melancholy Words Of Love

Lời tình buồn

Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơm sách vở học trò
Đêm xuống rồi em buồn không hở ?
Trời sa mù tầm tay với âu lo

Anh đi rồi còn ai đưa đón
Áo em bay khuất mất thiên đường
Tuổi hai mười vòng tay níu gọi
Ngôn ngữ nào anh nói yêu thương

Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng gọi
Anh chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng

Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời tiếng nhớ bơ vơ
Phút yêu anh dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô

(English Version)

The Melancholy Words Of Love

Once you are gone, who will caress my hair?
The words of love smell of school books.
Do you feel sad when the sun goes down?
The sky is full of dew and overcast with agony.

When you are gone, who will come and take me?
My flying clothes obscure the path of paradise.
My twenty is in the middle of anticipation.
Which language are you speaking so affectionately?

When you are gone, who will admire,
My slender neck with my ten angelic fingers.
My hair is blue like the waves of the sea.
You suddenly fall into sadness while standing aimlessly.

When you are gone, who shall speak the word of love?
The night is full of regrets and lonely nostalgia.
The time to love you has become history.
The first kiss falls on nothingness.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Lời tình buồn “ Of Musician Vũ Thành An. The Poem Of Chu Trầm Nguyên Minh.


https://youtu.be/E3pEcgWuazA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: