Em đến thăm anh đêm ba mươi – You Came To Visit Me On The Thirtieth Night

Em đến thăm anh đêm ba mươi

Em đến thăm anh đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.

Tay em lạnh để cho tình mình ấm
Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm
Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết.

Tháng ngày đã trôi qua
Tình đã phôi pha, người khuất xa
Chỉ còn chút hương xưa
Rồi cũng phong ba rụng cùng mùa.

Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức
Ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau
Đá buồn chết theo sau ngày vực sâu
Rớt hoài xuống hư không cuộc tình đau.

(English Version)

You Came To Visit Me On The Thirtieth Night

You came here on the thirtieth night.
Is there any night more fun than the thirtieth night?
I told the street sweeper about it.
Let me have a yellow leaf to prove my love.

Your hand feels cold to keep our love warm.
Your lips are gentle to your best night’s sleep.
Why is New Year’s Eve blue in your eyes?
Is it gọing to Tet or my heart is Tet?

It has taken months and days.
Love has faded; you are gone.
Only a slight old scent left,
Then, stormily it falls off with the season.

The night river with a dark and deep soul is always restless.
Thousands of stars arise or tears cry over one another.
Sad stone died after the days in the abyss.
Falling into nothingness is an agonizing love.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Em đến thăm anh đêm ba mươi” Of Musician Vũ Thành An.The Poem Of Nguyễn Đình Toàn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: