Một lần nào cho tôi gặp lại em – Let Me See You Again Once

Một lần nào cho tôi gặp lại em

Một lần nào cho tôi gặp lại em
Đôi môi đó đêm nào còn nồng
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ

Dòng đời nào đưa em về đâu
Sao không thấy qua đây một lần
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Những bến bờ xưa cũ đã mờ.

Ôi mái tóc mây bay
Giờ còn không tiếng nói thơ ngây
Giờ còn không, em có vui không?
Hai má còn hồng?

Tuổi xuân qua mau quá tôi ngỡ như ngày nào
Đôi mắt em như sao soi thấu tâm hồn nhau
Giờ đời tôi đã úa tay cố bơi cùng người
Tim cố nuôi thân tôi
Đôi mắt quầng thâm rồi.

Một lần nào cho tôi gặp lại em
Nghe em nói tôi vui một lần
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Còn chút tình đốt hết một lần…

(English Version)

Let Me See You Again Once

Let me see you again once.
Your lips are warm for the rest of the night.
Let me see you again once.
Then eternity is going to be nostalgic.

Where are you headed in the course of life?
Why don’t you come over here once?
Let me see you again once.
The piers from old times have faded.

Oh! Your hair hovers like clouds!
Is there still this innocent voice of yours?
Now that’s still there? Are you happy?
Are your cheeks still rosy?

It was such a fast childhood.
I thought it was just like it used to be.
Your eyes are like the stars glistening at each other’s soul.
Now my life has wretched.
It’s not easy living with people.
The heart is trying to nurture my body.
My eyes have dark circles.

Let me see you again once.
Listening to your voice makes me happy once.
Let me see you again once.
It remains some love that I will burn it once.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Một lần nào cho tôi được gặp em “ Of Musician Vũ Thành An.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: