Cỏ hồng – Pink Grass

Cỏ hồng

Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối
Rước em lên đồi, hẹn với bình minh
Đôi chân xinh xinh như tình thôi khép nép
Hãy vứt chiếc dép, bước đi ôm cỏ mềm

Đồi êm êm, cỏ im im, ngủ yên yên, mộng rất hiền
Giọt sương đêm còn trinh nguyên
Nằm mê man chờ nắng sớm lên, rước em lên đồi tiên

Đồi nghiêng nghiêng, cỏ lóng lánh,
Rồi rung rinh, bừng thoát giấc lành
Trời mông mênh, đồi thênh thênh
Cỏ chênh vênh chờ đôi nhân tình

Rước em lên đồi xanh ! Rước em lên đồi trinh.
Mời em lên núi cao thanh bình
Cỏ non phơn phớt ôm chân mình
Mời em rũ áo nơi đô thành
Cùng ta lên núi cao thanh thanh
Em ơi ! Đây con đồi dài, như bao nhiêu mộng đời
Nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu đương.

Níu em trên đồi, cỏ thơm mùi sữa
Níu em yêu ngồi trên bãi cỏ non
Giương đôi tay ôm thân tròn ơn mưa móc
Hãy xoã mái tóc, rũ trên vai anh mòn

Đồi quen quen, cỏ ngoan ngoan, tưởng mơn man làn tóc rối mềm
Rồi nghe thêm lời van xin
Từ trong tim hoặc dưới suối tiên, ngã êm trên cỏ hoang
Trời trong em, đồi choáng váng, rồi run lên cùng gió bốn miền.

Cỏ không tên nằm thênh thang, rồi vươn lên vì ta yêu nàng
Hỡi ôi con đồi ngoan ! Hỡi ôi cỏ hồng hoang !
Cỏ xanh đổi sắc theo nhân tình
Mặt trời cũng đang soi tia lành

Cỏ hoang xao xuyến trên ngọn ngành
Đỏ như trong giấc mơ lung linh
Em ngoan như tình nồng, em bao la mịt mùng
Em thơm như cỏ hồng em ơi !

(English Version)

Pink Grass

Take you up the hill, weeds, overgrown the path.
Take you up the hill, I promise at dawn.
Your beautiful feet are as beautiful as apparent love.
Throw away your shoes and walk on the soft grass.

On the tranquil hill with smooth grass, you sleep in a sweet dream.
The night dew is still clear,
Lying in a daze to wait for the morning sun.
Let me take you to fairy hill.

The hill slopes and the grass sparkle,
Then it trembles and wakes up to a sound sleep.
The sky is vast; the hills are wide.
The grass is precarious in anticipation of the couple.

Take you to the green hillside! Take you to the pure hillside!
Invite you to a serene mountain,
With the young grass squeezing your toes.

Invite you to take your clothes off the city,
Come with me into the high and bright mountains.
My dear! This is a long hillside like the dreams of a life.
Just lend an ear to the sunshine of love.

Hugging you on the hill, the grass smells like milk.
Embrace my beloved upon the young grass.
Extend my arms around your body in praise of God.
Let go of your hair and drop it on my shoulders.

Familiar hills with docile grasses seem to caress your soft, tangled hair.
So listen to more pleading.
From the heart or beneath the faery stream, fall gently upon the wild grass.
The sky is within you and the hills are staggering, and then they tremble with winds everywhere.

Nameless grass lies indifferently, then rises because I love you.
Oh! The gentle hill! Oh! The wild pinkish grass!
The green grass changes color at the same time that the lover.
The sun also casts an auspicious ray.

Wild grass flutters on the tops of branches,
And looks red like a shimmering dream.
You are as docile as passionate love; you are obscure and immense.
Your scent is like pink grass, my dear!

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Cỏ Hồng” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: