Buổi chiều người tình – The Lover In The Afternoon

Buổi chiều người tình

Buổi chiều như con sóng
Lùa trên hàng cây cao
Người tình ngồi bên nhau
Lùa ngón tay vụng dạI
Gió vờn đưa tay hái
Ném xuống vài cọng mưa

Đôi mắt tình say sưa
Đuổi nhau trên vòm lá
Cọng mưa chiều là lạ
Quấn đôi lời bâng khuâng

Chút hương gì lâng lâng
Thoáng hoa cau mát rượI
Trắng như màu hoa bưởI
Mười ngón tìm bên nhau

Trời xanh lòng sông sâu
Sợi tóc người biêng biếc
Đôi mắt tình tha thiết
Lượn lờ trên vòm mây

Trong đôi trái tim gầy
Nở đoá quỳ vàng rực
Mảnh mặt trời thao thức
Con mắt tình đưa nhau

Chiều xuân mưa loang mau
Đôi tấm hồn vụng dại
Đôi trái tim thường tại
Thơm ngát đoá quỳ hoa

(English Version)

The Lover In The Afternoon

The afternoon is like a wave
Sweeping up the tall trees.
Lovers sit side by side,
Swirl their fingers awkwardly.
The wind blows and picks up,
Throws down the rainfall.

The eyes of love are amorous,
Chase together in the canopy.
The afternoon rainfall is strange.
Wrapping a few vague words.

A bit of aroma is quite light.
The flower from Areca smells so good.
White as the grapefruit flower,
Ten fingers trying to find each other.

The sky is blue and has a deep riverbed.
Strands of hair glisten greenish.
The eyes of love grow fervid,
Rounding above the clouds.

In a couple of weak hearts
Blossom a yellow ephemeral bloom.
A piece of the sun stands still,
The eyes of love glance at each other.

It pours in the afternoon of spring.
The pair of foolish souls,
The pair of quiet hearts,
Which has the fragrance of an ephemeral bloom.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Buổi chiều người tình” Of Phạm Thiên Thư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: