Người về bỗng nhớ – The One Who Came Back, Suddenly Missed

Người về bỗng nhớ

Mùa xuân yêu em đồi núi thênh thang
Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng
Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân
Chờ đến thu sang rồi hãy tàn
Đàn chim bên sông chiều chiều rụng cánh
Người ngồi trên bến nhớ mênh mông

Mặt đất âm u ngày tháng hoang vu
Chợt thấy em qua rợp bóng cờ
Nhìn ra quanh đây đồi núi reo ca
Chờ nắng lên thưa rồi hãy về
Bàn chân đi xa người về bỗng nhớ
Từng đêm nghe gió ru ơ hờ …

(English Version)

The One Who Came Back, Suddenly Missed

In the spring I love you the mountains turn into immense.
The lake sparkles with a thousand gold petals.
The day I fall in love with you, the leaves turn green,
And wait until autumn comes, then wither.
The birds at the riverside spread their wings in the late afternoon.
The people sitting at the pier feel so nostalgic.

The ground gets darker during the time of desolation.
I see you passing through the flags.
Look around here the hills are singing merrily,
Wait until the sun sets and then come back.
When walking away, people suddenly remember.
Every night, I hear the wind whistling indifferently.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Người về bỗng nhớ” Of Musician Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: