Chỉ chừng đó thôi – Right At The Point

Chỉ chừng đó thôi

Chỉ chừng một năm trôi
Là quên lời trăn trối
Ai nuối thương tình đôi
Chỉ chừng một năm thôi
Chỉ chừng một năm qua
Là phai mờ hương cũ
Hoa úa trong lòng ta
Chỉ cần một năm xa…

Khi xưa em gầy gò
Đi ngang qua nhà thờ
Trông như con mèo khờ
Chờ bàn tay nâng đỡ
Ta yêu em tình cờ
Như cơn mưa đầu mùa
Rơi trên sân cỏ nhà
Làm rụng rơi cánh hoa.

Chỉ cần một cơn mưa
Là vai gầy thêm nữa
Cho ướt môi, mềm da
Chỉ cần giọt mưa sa
Chỉ chờ một cơn mưa
Để không ngờ chi nữa
Đi dưới mưa hồng nghe
Giọt nhẹ vào tim ta.

Ta yêu em mù lòa
Như A-đam ngù ngờ
Yêu E-va khù khờ
Cuộc tình trinh tiết đó
Nhưng thiên tai còn chờ
Đôi uyên ương vật vờ
Chia nhau xong tội đồ
Đầy đọa lâu mới tha…

Chỉ một chiều lê thê
Ngồi co mình trên ghế
Nghe mất đi tuổi thơ
Chỉ một chiều bơ vơ
Chỉ là chuyện đong đưa
Đời luôn là cơn gió
Thay áo cho tình ta
Chỉ là chuyện thiên thu.

Tưởng chừng nghìn năm sau
Chẳng ai còn yêu nhau
Nào ngỡ đâu tình yêu
Giăng bẫy nhau còn nhiều
Nghe lòng còn khô ráo
Nghe chừng còn khát khao
Nên gục đầu rất lâu
Xưng tội cả kiếp sau.

Cả triệu người yêu nhau
Còn ai là không thấu?
Len giữa u tình sâu
Một vài giọt ơn nhau
Tia sáng Thiên Đường cao
Rọi vào ngục tim nhau…

(English Version)

Right At The Point

It takes around a year,
Nobody remembers the last will.
Does anyone mourn for love?
It takes about a year.
It takes about a year,
The old scent is about to fade.
Flowers wither from our hearts.
All it takes is one year.

Once you were skinny
Walking close to the church,
You look like a silly cat
Waiting for a steady hand.
I love you by chance
Like the first rainfall
Stumble upon the grass,
Dropping the petals.

All it takes is one more rain,
Your shoulders will become thinner.
Make lips wet and skin soft
Just need a drop of rain.
Just wait till it rains,
There will be no doubt at all.
Walking through the pink rain,
I listen to the light drop of my heart.

I love you without a doubt,
Same as that stupid Adam
Loves foolish Eve.
This is pure love,
But disaster is still on the horizon.
The couple went into a panic,
Then committed a sin
We were exiled long before forgiven.

Just one long afternoon,
Crouching into a chair,
I learned that my childhood was lost.
Just a lonesome afternoon.
Just a rambling tale.
Life is all about the wind
That changes clothes for our love.
Just an eternal story.

It seems like a thousand years later,
Nobody loves anyone anymore.
No one was thinking about love,
There are still many snares for each other.
I hear my heart withering away,
And full of such longing.
I bow my head for so long,
And confess for the next life.

Millions of people love each other,
Does anyone else not understand?
In the midst of great affection,
There are a few drops of grateful love.
The light from the sky over
Shines down onto our imprisoned hearts.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Chỉ chừng đó thôi” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: