Chủ nhật buồn – Gloomy Sunday

Chủ nhật buồn

Chủ nhật buồn đi lê thê
cầm một vòng hoa đê mê
bước chân về với gian nhà
với trái tim còn nặng nề
xót xa gì?
oán thương gì?’

Đã biết nuôi hương chia ly
trót say mê
Đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng thề
ngồi một mình nghe hơi mưa
mặc lệ tràn câu thiên thu
gió hiên ngoài
nhắc một loài dế giun hoài ru thương ru
ru hỡi ru… hời

Chủ nhật nào tôi im hơi
vì đợi chờ không nguôi ngoai
bước chân người
nhớ thương tôi
đến với tôi thì muộn rồi

Trước quan tài khói hương mờ
bốc lên như vạn ngàn lời
dẫu qua đời mắt tôi cười
vẫn đăm đăm nhìn về người

Hồn lìa rồi nhưng em ơi
tình còn nồng đôi con ngươi
Nhắc cho ai biết cuối đời
có một người yêu không thôi
ơi hỡi ơi… người

(English Version)

Gloomy Sunday

On a gloomy Sunday, I was wandering around,
Insanely holding a wreath of flowers,
Walking back home
With a heavy heart.
What kind of bitterness!
What a resentment!

Although knowing the aroma of separation,
By mistake, I was enchanted.
In love, even if it’s not predestined, I still have a heavy vow.
Sitting solely and listening to the light rain,
I let my tears flow to eternity.
The wind outside
I’m reminded of crickets singing nostalgic lullabies.

One Sunday I will die,
Because I can’t wait too long.
Your footsteps
Come to me,
Mourn for my sake,
But you were late.

Before my coffin, there was smoke.
Rises higher like a thousand words.
Although I am dead,
I always look at you with my smile on.

My soul has already died, but my dear,
Love is always fervent among my pupils.
Remind someone at the end of life,
There is a person who loves only.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Chủ Nhật buồn “ Of Musician Phạm Duy . Foreign Music.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: