Đêm cuối cùng – The Last Night

Đêm cuối cùng

Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau.
Lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đau.
Nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh.
Giọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh.
Nắm tay không rời
Cố hé run run môi cười.
Lúc chia tay bên trời tiếc thương.
Em ơi đêm cuối cùng gần nhau.
Hẹn rằng một ngày mai nối mộng ban đầu.

Em ơi đừng khóc sầu chia ly.
Vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì.
Dù đêm sâu như hồn chúng mình
Dù quan san cách trở mong manh.
Hãy tin một niềm
Nỗi nhớ nhung xưa ven tuyền.
Sẽ cho ngày về thắm duyên.
Em ơi đêm cuối cùng gần nhau.
Sợ rằng một ngày mai giấc mộng không thành.

(English Version)

The Last Night

This is our final night together.
Sad tears run down with heart-wrenching songs.
My footsteps get stupefied on the cold street.
Drops of sorrow fall on the wanderer’s soul.
We have each other’s hands,
Tremblingly trying to smile.
When we parted, heaven wept bitterly.
Oh my dear! Our last night together.
Let us hope that one day we shall continue to have our first dream.

Oh, my dear! Please don’t cry and say goodbye.
Because the tears that come down make the youth languish.
Although the night is as profound as our souls.
Even as the mountains and rivers separate us,
Have faith, my dear.
Our full old nostalgia,
This will bring us back together one day.
Oh my dear! Our last night together.
Fear that someday the dream may not become a reality.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Đêm cuối cùng “ Of Musician Phạm Đình Chương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: