Tình khúc thứ nhất – The First Love Song

Tình khúc thứ nhất

Tình vui theo gió mây trôi
Ý sầu mưa xuống đờI
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi
Mấy tuổi xa người.

Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Ðã nghe son vàng tả tơI
Trầm mình trong hương đốt hơi bay
Mong tìm ra phút sum vầy.

Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai
Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài
Lời nào em không nói em ơi
Tình nào không gian dối
Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say.

Lá thốt lên lời cây
Gió lú đưa đường mây
Có yêu xin những ngày thơ ngây
Lúc mắt chưa nhạt phai
Lúc tóc chưa đổi thay
Lúc môi chưa biết dối cho lời.

Tình vui trong phút giây thôi
Ý sầu nuôi suốt đờI
Thì xin giữ lấy niềm tin
Dẫu mộng không đền.

Dù trời đem cay đắng gieo thêm
Cũng xin đón chờ bình yên
Vì còn đây câu nói yêu em
Âm thầm soi lối vui tìm đến.

Thần tiên gẫy cánh đêm xuân
Bước lạc sa xuống trần
Thành tình nhân đứng giữa trời không
Khóc mộng thiên đường.

Ngày về quê xa lắc lê thê
Trót nghe theo lời u mê
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi
Nhưng còn dăm phút vui trần thế.

(English Version)

The First Love Song

Blissful love flows with the wind and clouds.
Sadness as the rain comes down in life.
Tears have filled my age,
For all these years, I was nowhere near you.

The holy day when you shall be crowned Queen.
I hear the throne tattered.
How I bask in the scorching incense,
I hope to find a moment of reunion.

Let there be rejoicing in calamity.
The wings of solitary bats become blind in the long obscurity.
Which word won’t you say, my dear?
Is there love that doesn’t lie?
Let’s love each other like a crazy storm.

The leaves utter the words of the tree.
The wind guides the clouds.
If we love each other, let us share innocent days,
When our eyes never faded.
When our hair has not turned gray,
When our lips have not yet known how to lie.

Love is only happy for one instant,
But sorrow endures throughout life.
We should hold on to faith,
Even though the dream never comes true.

Though God gives us a great deal of bitterness.
We look forward to peace as well.
My words of love remain,
So, I silently find my way to happiness.

You are a fairy with broken wings in the spring night.
To be lost, you stumbled upon earth,
And reborn as a lover.
Standing in the sky,
You cry and dream about heaven.
It will be a long time before you return home.
By mistake, you have heard the words of enchantment.
Make love fly away.
But there are quiet moments of mundane joy.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình khúc thứ nhất “ Of Musician Vũ Thành An. The Poem Of Nguyễn Đình Toàn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: