Nửa đêm ngoài phố – Midnight On The Street

Nửa đêm ngoài phố

Buồn vào hồn không tên,
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Đường phố vắng đêm nao quen một người
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời..

Để rồi làm sao quên?
Biết tên người quen, biết nẻo đi đường về
Và biết có đêm nao ta hẹn hò
Để tâm tư những đêm ngủ không yên ..

Nửa đêm lạnh qua tim
Giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm,
Một người không hẹn đến
Mà tiếng bước buồn thêm ..

Tiếc thay hoài công thôi
Phố đã vắng thưa rồi
Biết rằng chẳng duyên thừa
Để người không gặp nữa
Về nối giấc mơ xưa

Ngày buồn dài lê thê
Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về
Làm rét mướt qua song len vào hồn
Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi..

Đời còn nhiều bâng khuâng
Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này
Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười
Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi…

(English Version)

Midnight On The Street

Sorrow without name comes from my soul.
As I wake up in the middle of the night, I remember the memories of my life.
On an empty street since one night, I have known a person,
Then, by chance, we love one another from the bottom of our hearts.

Then how should I forget,
When do I know your name and your way home?
And knowing that there is one night when we have been dating,
I’m still awake through the restless nights.

My heart is cold in the middle of the night.
On the streets filled with flowers and lights, someone is looking for,
Someone who has no appointment,
And the footsteps tend to be sadder.

Unfortunately! This is just unnecessary!
It’s an empty street now.
I know that we are not destined to be together,
So we won’t be seeing each other again.
To continue the old dream.

What a long, lonely day!
There are days when the cold wind suddenly bursts in.
Let the cold through the window, fathom my soul.
Let my lips dry over and over again.

Life is filled with sadness.
Any one of us can collect that love.
And help me put a smile on my ex’s face?
Let me reminisce just for one night.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Nửa đêm ngoài phố “ Of Musician Trúc Phương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: