Tuổi biết buồn – Age Of Sadness

Tuổi biết buồn

Buồn đã tới rồi, một buổi sáng mưa rơi
Mưa đã cuốn mây về dĩ vãng xa vời
Ôi những bước chân chim có nhớ vườn hồng,
Nhớ khung cửa song… và còn nhớ tới em không?

Buồn đã tới rồi, một chiều tím trên sông
Làm cho úa vàng từng mộng ước tươi hồng
Ôi những chú nai tơ, Công Chúa rừng già,
Nơi hoang đường xa, cửa đã khép ngăn em về…

Nhớ bé xưa cùng chơi, đuổi nhau dưới bóng hàng cây
Nấu nướng hay nhảy dây, vòng chơi cuốn theo tuổi say
Nụ hoa dắt trên đầu, tặng nhau đứng bên cầu,
Đâu ngờ dòng đời đang cuốn mau…

Buồn đã biết rồi thì chờ đến cơn vui
Bàn chân ấu thời dần mạnh bước chân đời
Mang dĩ vãng trong tay trên quãng đường dài
Lưu vật còn đây, rồi còn tiếc thơ ngây hoài…

Nhớ bé xưa cùng chơi, đuổi nhau dưới bóng hàng cây
Nấu nướng hay nhảy dây, vòng chơi cuốn theo tuổi say
Nụ hôn lúc ban đầu, hẹn nhau lúc đứng bên cầu,
Đâu ngờ dòng đời đang cuốn mau.

Buồn đã tới rồi, một buổi tối không trăng
Tình len lén vào cửa mở lớn tim nàng
Ôi những phút say sưa, những phút dịu dàng,
Yêu người mà sao lòng còn mãi mãi băn khoăn…

Buồn đã tới rồi, cả một trắng đêm khơi
Tình đã hoen màu vàng cả tóc mây ngời
Ôi những mối dây tơ đã rối mù rồi
Oan tình đầy vơi mở rộng lưới giam bao người…

Nhớ lúc vai kề vai, dìu nhau đi giữa hàng dương
Thấy bóng soi hồ trong, ngừng chân dưới gốc đồi thông
Nụ hôn lúc ban đầu Thần Tiên dẫn ta vào,
Ai ngờ… cuộc tình tan vỡ mau…

Buồn đã biết rồi từ thuở biết thương yêu
Tình sẽ lớn dần và buồn sẽ thêm nhiều
Mang những vết thương đi trong cõi đời dài
Ôi tuổi buồn ơi! Tuổi còn mài theo ta hoài…

(English Version)

Age of Sadness

Sadness has come on a rainy morning.
The rain washed away the clouds in the distant past.
Oh! Do the bird footprints recall the rose garden,
Remember the blue door frame and remember me?

Sadness has come in a purple afternoon on the river,
Making every rosy fantasy turn faded.
Oh! The fawns and the princess from the jungle!
Somewhere far away, its gate is latched to prevent me from returning.

Remember a moment when we play together and chase beneath the tree.
Cooking or jumping rope, the games that inspire the green age.
The flower bud adorned the head we gave ourselves as we stood beside the bridge.
No one expects life to go through quickly.

We all know about sadness, let’s wait for happiness.
Children’s feet gradually stabilize throughout life.
We take the past into our own hands on a long journey.
Memories are still here so that we forever regret an innocent time.

Remember a moment when we play together and chase beneath the tree.
Cooking or jumping rope, the games that inspire childhood.
We gave each other our first kiss as we stood by the bridge.
No one expects life to go through quickly.

Sadness has come on a moonless night.
Love comes in and unlocks the door of my heart.
Oh! A time of love and tenderness!
Loving someone, but why does my heart keep wondering?

Sadness has come in a long restless night.
Love made my bright hair yellow.
Oh! Silk threads have already become entangled.
Unjust love affairs cast their nets that imprison so many people.

Remember when we walk shoulder to shoulder across a row of poplars.
Watching the shadow of a clear lake, we stop at the foot of the pine hill.
Our first kiss led us to the wonderland.
Who would have thought that the love affair would quickly fall apart?

Sadness has been known since the day we knew love.
Love will grow and sadness will increase more.
We bear our wounds in such a long life.
Oh, sad age! Age always comes after me.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tuồi biết buồn” Of Musician Phạm Duy and Ngọc Chánh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: