Trở về mái nhà xưa – Return To The Old Roof

Trở về mái nhà xưa

Về đây khi mái tóc còn xanh xanh.
Về đây với mầu gió ngày lang thang
Về đây xác hiu hắt lạnh lùng.
Ôi lãng du quay về điêu tàn.

Đâu tiếng đàn ngoài hiên mưa ?
Và đâu bướm tơ, vui cùng mùa ?
Một mùa Xuân mới, mắt êm nắng hào hoa.

Về đây nghe tiếng hú hồn mê oan.
Về đây lắng trầm khúc nhạc truy hoan.
Về đây nhé ! Cắm xong chiếc thuyền hồn
Ôi thoáng nghe dây lòng tiếc đờn.

Mái tóc nhà lưu luyến vạt trăng xanh.
Nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh.
Chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh.
Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn

Đốt ánh đèn in bóng vào rêu xanh.
Sẽ thấy cười tan vỡ hồn đêm thanh.
Và nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về
Đang khóc than trên đường não nề.

Thôi nhé đừng hoài âm xưa
Giọt mưa đã gieo trên thềm nhà
Người ngồi im bóng
Lắng nghe tháng ngày qua.

(English Version)

Return To The Old Roof

Come back here when the hair always turns green.
Come back here with the wind color of wandering days.
Come back here with the body cold and gently.
Oh! Wander falls into ruin!

Where is the music outside in the rain?
And what about the butterflies that play with the season?
Another spring has come to appease the eyes in the blazing sun.

Come back here to listen to the howling of the miserable soul.
Come back here to lend an ear to the enchanting music.
Come back here! Land the boat of the soul!
Oh! In a moment, the strings of the heart desire music.

The canopy embraces the blue moon.
If it rains, love the sparkling raindrops,
And wait till the sun shines a green spring life.
A wanderer who doesn’t know home is so sad.

Setting an imprint of flame into the green moss.
Seeing laughs shatter souls on a peaceful night,
And hear the preceding life approach softly,
Weeping at the side of the road awfully.

Come on! Don’t be nostalgic for ancient echoes!
Raindrops are pouring down on the porch.
People sit in silence,
And listen as the days go by.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Trở về mái nhà xưa” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: