Thương tình ca – Love Song

Thương tình ca

Dìu nhau đi trên phố vắng
Dìu nhau đi trong ánh sáng
Dắt hồn về giấc mơ vàng, nhẹ nhàng
Dìu nhau đi chung một niềm thương.

Nhịp chân êm êm thánh thót
Đừng cho trăng tan dưới gót
Chớ để mộng vỡ mơ tàn, dịu dàng
Đừng cho không gian đụng thời gian.

Đưa nhau vào cõi vô biên
Có chim uyên tình thiêng
Hát ru êm triền miên
Đưa nhau vào chốn không tên, mặc đời quên
Không bến, không thuyền, hết câu nguyền.

Dìu nhau sang bên kia thế giới
Dìu nhau nương thân ven chín suối
Dắt dìu về tới xa vời, đời đời
Dìu nhau đưa nhau vào ngàn thu

(English Version)

Love Song

Going together on an deserted street,
Going together in the light,
Let’s gently lead our soul to a golden dream.
Going together with our love.

To the melodious rhythm of the feet,
Never let the moon melt under heels.
Don’t let the dreams shatter, fondly.
Don’t let space interfere with time.

Let’s walk into the boundless realm together,
Where there is one sacred bird of love,
Chanting an eternal lullaby.
Let’s walk together someplace anonymous and forget about life.
No docks, no boats, and no more curses.

Going together to the other side of the world.
Going to paradise together.
Let us lead ourselves to an extent eternity.
And lead together for thousands of years.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Thương tình ca” Of Musician Phạm Duy

.https://youtu.be/qLee6-5LoaM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: