Lệ đá – Tears Of Stone

Lệ đá

Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời.
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời.
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt.
Ái ân bây giờ là nước mắt.
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh.

Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn.
Sải cánh cô đơn bay trong chiều vàng.
Và ước mai sao trời đừng bão tố.
Để yêu thương và nhiều gắn bó.
Tháng ngày là men say hồn thơ.

Tình yêu đã vỗ cánh rồi.
Làm hoa rót mật cho đời.
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng.
Em nhớ gì không em ơi!

Người đi đi mãi không về.
Thời gian xóa vội câu thề.
Với bao kỷ niệm luyến nhớ.
Em với tình yêu trăng soi.

Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào.
Chìm khuất trong mưa mưa bay dạt dào.
Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc.
Nhớ môi em và màu mắt biếc.
Suối hẹn hò trăng xanh đầu non.

(English Version)

Tears Of Stone

Ask the mossy green stone, how old is it?
Ask the wandering wind, how many celestial peaks have gone by?
Ask about the gloomy nights with withered yellow lights,
Has love become a tear?
Is the depth of the soul an ephemeral remembrance?

Back then, I felt like a lost bird.
Solitary I spread out my wings in the golden afternoon,
And I wish the sky wasn’t stormy.
Let love remain with a lot of nostalgia,
Months and days are the drunk yeast of the poetic soul.

The love waved its wings,
Make flowers pour honey for a lifetime.
Cherish the old memories,
Do you remember anything, honey?

You walk away and you never get back.
Time hastily wipes away the oath.
With all those fond memories.
You are the love of the moon and stars.

Your innocent blue dress from the old days,
Drowned in rain dripping profusely.
Reading your old letter with all nostalgia,
I’m reminded of your lips and the blue of your eyes.
The stream meets the new moon on the top of the mountain.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Lệ đá” Of Musician Trần Trịnh. The poem of Hà Huyền Chi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: