Thu vàng – Golden Autumn

Thu vàng

Chiều hôm qua lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương
Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương

Một mình đi lang thang trên đường
Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
Lòng xa xôi và sầu mênh mông.
Có nghe lá vàng não nề rơi không

Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
Và lá vàng rơi, khi tình Thu vừa khơi
Nhặt lá vàng rơi, xem màu lá còn tươi
Nghe chừng đâu đây màu tê tái

Chiều hôm qua lang thang trên đường
Nhớ nhớ, buồn buồn với chán chường
Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
Có mùa Thu Vàng bao nhiêu là hương.

(English Version)

Golden Autumn

Last afternoon, I wandered the streets,
The sunset has descended and the afternoon plunged in the fragrances.
Yesterday afternoon, I found myself sadly alone.
There was autumn with golden threads lingering.

Alone, I walk around the streets.
With a gloomy sadness and wistful nostalgia.
My heart is desolate and grievous deep.
Do you hear the yellow leaves falling lamentably?

When the golden autumn comes, the season of yellow leaves falls.
And the yellow leaves fall when the love of autumn comes to bloom.
Pick the fallen leaves in order to see the color of the fresh leaves,
I’ve heard the color of numbness now and then.

Yesterday afternoon I wandered on the street,
Missing too much makes me feel sad and depressed.
It’s cloudy this afternoon,
There is golden autumn with so many fragrances.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Thu vàng” Of Musician Cung Tiến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: