Phố buồn – On Sad Street

Phố buồn

Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em
Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên
Qua mấy gian không đèn
Những mái tranh im lìm
Đường về nhà em tối đen.

Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen
Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm
Em bước chân qua thềm
Mưa vẫn rơi êm đềm
Và chỉ làm phố buồn thêm.

Hạt mưa, mưa rơi tí tách
Mưa tuôn dưới vách
Mưa xuyên qua mành
Hạt mưa, mưa qua mái rách
Mưa như muốn trách
Sao ta chạy quanh.

Hạt mưa, mưa yêu áo rách
Yêu đôi sát nách
Mưa ngưng không đành
Hạt mưa, mưa gieo tí tách
Mưa lên tiếng hát
Ru cơn mộng lành.

Đường về trong mơ đêm đêm phố lớn thênh thang
Ánh sáng kinh kỳ tràn lan
Đời nghèo không riêng thương yêu bóng dáng Xuân sang
Yêu phố vui, nhà gạch ngon

Đèn đêm không soi bóng vắng
Kinh đô thắc mắc
Im nghe phố buồn
Người đi trong đêm tối ám
Nghe mưa thức giấc
Khuyên nhau chờ mong.

(English Version)

On Sad Street

On the road back home every night when it rains, my feet are wet.
Mud doesn’t forget to sweep through some anonymous alley.
Across spaces with no lights,
The thatched roofs are quiet,
My way home is dark.

As I look out the door, I see you’re weak and coughing.
After a day’s work, you know nothing about the scent of the night.
I cross the threshold,
It continues to rain slowly,
And only makes the streets saddest.

Raindrops, rain falls drip-drop,
The rain flows on the wattle,
Rain streams through the curtain.
Raindrops, rain drenches on tattered roofs,
The rainfall seems to blame,
Why do we run around?

Raindrops, rain loves torn clothes.
Because of loving a next-door couple,
The rain never stops.
Raindrops, rain falls in drops,
The rain raises chanting,
The lullaby of a blissful dream.

The path of return in dreams each night on the wide roads,
Town lights are all over the place.
Poor life does not only love the silhouette of spring,
But loves the joyous streets and the nice brick house.

The night light does not shine in the desolate darkness.
The city asks itself,
And listens to the sad streets.
People walk in the dark nights.
Hear the rains awaken,
And together advise waiting.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Phố buồn “ Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: