Đôi mắt người Sơn Tây – The Eyes Of Son Tay People

Đôi mắt người Sơn Tây

Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về khi chớm thu về một sớm mai.

Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
Buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ.

Tôi từ chinh chiến đã ra đi
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Sông Đáy chậm nguồn quanh Phủ Quốc
Non nước u hoài
non nước hao gầy, ngày chia tay.

Em vì chinh chiến thiếu quê hương
Sài Sơn , Bương Cấn mãi u buồn
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ, Em có bao giờ
Em thương nhớ thương.

Đôi mắt Người Sơn Tây
Đôi mắt Người Sơn Tây
Buồn viễn xứ khôn khuây…

(English Version)

The Eyes Of Son Tay People

Loving …hum hum hum …I do miss someone.
The river is away from the long rainy layers.
Oh, your eyes! Have your eyes ever been solitary and sorrowful?
When autumn comes,
When autumn arrives early in the morning.

The eyes of Son Tay people
Cover up the sadness on a wandering afternoon.
The sadness of being away from home can’t subside.
The sadness of being away from home can’t subside.
Let’s dream,
Dreaming about a day in our motherland,
The day of the silhouette of this country,
The flower routes dry the tears.

The war caused me to leave.
The blue afternoon obscures Ba Vi’s shadow.
Day River gradually flows around Phu Quoc.
My country is sad,
My home town was impoverished the day of parting.

By reason of the war, you left your hometown,
Sai Son, Buong Can will be sad forever.
I miss the Doai land of white clouds.
Have you ever, have you ever missed and beloved?

The eyes of the Son Tay people.
The eyes of the Son Tay people.
The sadness of being away from home can’t subside.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Đôi mắt người Sơn Tây” Of Musician Phạm Đình Chương. The Poem Of Quang Dũng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: