Mùa Thu Paris – Autumn In Paris

Mùa Thu Paris

Mùa Thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Hẹn em quán nhỏ
Rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề

Mùa Thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công viên lá đổ
Công viên lá đổ
Chờ mong em gắng khổ từng giờ

Mùa Thu âm thầm
Bên vườn Lục Xâm
Ngồi quen ghế đá
Ngồi quen ghế đá
Không em ôi buốt giá từ tâm

Mùa Thu nơi đâu
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ
Tóc vàng sợi nhỏ
Chờ mong em chín đỏ trái sầu

Mùa Thu Paris
Tràn lấp đôi mi
Người em gác trọ
Người em gác trọ
Phòng anh đôi gót nhỏ thầm thì

Mùa Thu im hơi
Son nhạt đôi môi
Ngày em trở lại
Ngày em trở lại
Hờn quên em hối cải cuộc đời

Mùa Thu ơi Thu
Trời mây âm u
Yêu người độ lượng
Yêu người độ lượng
Và trong em tâm tưởng giam tù

Mùa Thu Paris
Mùa Thu Paris
Với tình Thu…

(English Version)

Autumn In Paris

Autumn in Paris,
Leaving the house in the frigid cold,
I’m waiting for you in a small café.
Red wine is dripping all over my glass.

It rains in the evening of autumn.
Along familiar streets and old pavements.
In the park with the fallen leaves,
I patiently wait for you every hour.

Quiet autumn!
In the Garden of Luxemburg,
I’m familiar with the stone bench.
Oh! Without you! I’m cold from the heart.

Where is autumn?
Your eyes are brown,
And your hair, every fine tiny blond strand.
Waiting for you, my melancholy fruit is ripe.

Autumn in Paris,
This fills your eyelids.
My dorm girlfriend,
My dorm girlfriend,
As you walk into my chamber, your little heels whisper.

Wordless autumn!
Your lips look pale.
The day of your return.
By forgetting the bitterness, I turn my life around.

Oh! Autumn! Oh! Autumn!
The sky is gloomy.
Loving you, my heart is generous,
Loving you, my heart is generous,
And until that happens, my thoughts are imprisoned.

Autumn in Paris
Autumn in Paris
With the love of autumn…

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Mùa thu Paris” Of Musician Phạm Duy. The poem of Cung Trầm Tưởng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: