Hương xưa. – An Old Scent

Hương xưa

Người ơi, môt chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?
Ngươi ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò
Còn đó tiếng tre êm ru
Còn đó bóng đa hẹn hò
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu

Người ơi, còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao
Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao
Còn đó tiếng khung quay tơ,
Còn đó con diều vật vờ
Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa

Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi
Buồn sớm đưa chân cuộc đời
Lời Đường Thi nghe vẫn rền trong sương mưa
Dù có bao giờ lắng men đợi chờ
Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa
Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô
Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ
Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó

Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một giấc ai mơ
Dù đã quên lời hẹn hò
Thời Hoàng Kim xa quá chìm trong phôi pha
Chờ đến bao giờ tái sinh cho người

Đời lập từ những đêm hoang sơ
Thanh bình như bóng trưa đơn sơ
Nay đời tan biến trong hư vô,
chết đầy từng mồ oán thù.
máu xương tơi bời nhiều mùa thu ….

Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi?
Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
Tình có ghi lên đôi môi
Sầu có phai nhòa cuộc đời
Người vẫn thương yêu loài người và yên vui cuộc sống vui.
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi,
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi ….

(English Version)

An Old Scent

Oh, people! Does my soul dream distant on a sunny afternoon?
Oh, people! The road towards the village is still very far with some boats.
There is still the mild fathom sound of bamboo.
There is still a shade of banyan
tree dating back.
There are still stellar nights but my soul is full of flute sounds.

Oh, people! Do you remember in the afternoon yellow butterflies fly by the pond?
Oh, people! Do you always listen to sad lullabies in folk songs?
There is still the sound of a spinning frame.
There is still the kite flying lazily.
There are still many words of love to be told until it is enough.

Oh! During long nights, my soul is still dreaming of a distant life.
It’s sad for me to go into early life.
Tang poetry is still heard in the rain.
Although I’ve waited patiently in the past,
Nhi Ho’s love still loves the old sound,
Moon-shaped lute still loves Coto.
My soul still hears in a dream a vague sound of expectation.
I have always loved Quynh Nhu from old times.

Oh, the long nights my soul continues to dream.
Even though somebody forgets the date,
The Golden Age is too far gone and sinks to fade.
When are humans supposed to wait until reincarnation?

Life was created on primordial nights,
And as serene as the pure shadow of noon.
Now life vanishes into nothingness with hateful deaths.
And bloody autumns.

Oh, people! What kind of afternoon does the golden sun warm up everywhere?
Oh, people! What autumn afternoon do I pick up fallen leaves?
Although love is engraved upon the lips.
And sadness brings darkness to life,
People always love people and enjoy a life of happiness.
Life is as smooth as the song of a loving couple.
Life is as smooth as the song of a loving couple.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Hương xưa” Of Musician Cung Tiến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: