Ai đi ngoài sương gió – A Person Who Walks Through The Mist and Wind

Ai đi ngoài sương gió

Trời thu mưa bay bay, mà lòng ai như say
Hoa lá rơi đầy, từng giọt mưa rơi rơi
Hòa nhịp tim chơi vơi, gió cuốn mây trôi
Ai đi ngoài mưa

Ngậm ngùi nghe mưa rơi, giọng hoài buông lơi
Chan chứa u hoài, lệ sầu ai hoen mi
Lạnh lùng nhịp chân đi, Tiếc nhớ thương chi
Lướt đi ngoài trời, gió mưa tơi bời

Ai đi ngoài sương gió tả tơi chớ buồn vì mưa
Ai đi ngoài sương gió chớ nức nở nhạc sầu
Ai đi ngoài sương gió hỡi ai trôi nổi niềm đau
Ai ơi mộng tàn xưa không vương lụy thời gian

Ngoài trời mưa rơi rơi, mà hồn ai chơi vơi
Sao nhớ nhung hoài, từng giọt mưa rơi rơi
Là lời ca xa xôi, thắm thiết thương ai
Lướt đi ngoài mưa

Dù trời còn mưa rơi, đừng buồn lòng ai ơi
Ta vẫn tươi cười, rồi ngày trời thôi mưa
Đời lại đẹp như thơ, quyến luyến trong mơ
Ấm êm tâm hồn, hát câu yêu đời

(English Version)

A Person Who Walks Through The Mist and Wind

The autumn rain always falls, but the heart of someone seems drunk.
The flowers and leaves fall a lot and all the raindrops never cease to fall,
Blend the lonely heartbeat; the wind blows and the clouds drift
Does anybody walk in the rain?

Feeling sorry to hear the sound of rain falling out of someone’s languishing voice.
Bursting with sadness, the tears of someone falling.
The footsteps walk away coldly, there shouldn’t be regret!
Wandering out in the dreary rain and wind.

Someone who walks in the fog and wind should not be miserable about the rain.
Somebody walking in the fog and wind should not sob in the sound of sad music.
A person who walks through the mist and wind endures the pain.
Oh, someone! Why are old dreams not attached to time?

Outside it continues to rain, but the soul of someone appears solitary.
Why do we always remember each other?
Each rainfall is a distant song,
Falling in love with a person who walks in the rain.

Even if it rains, by all means, don’t be sad.
Keep smiling, sooner or later the rain will stop.
Life is as beautiful as poetry, which cherishes a lot of dreams.
Let’s warm our souls and sing songs of love.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ai đi ngoài sương gió “ Of Musician Nguyễn Hữu Thiết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: