Mười năm tình cũ – Ten-year-old Love

Mười năm tình cũ

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn?

Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu

Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi! Ta xa nhau tưởng chừng như đã
Ôi! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly tình vẫn như mơ

Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm
Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu
Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi
Trong anh hôm nay thấy tình còn đây

Mười năm cách biệt tình đành quên lãng
Như mây như mưa bay đi muôn phương
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ
Vẫn còn trong ta một đời cuồng điên

Mười năm cách biệt hình như em đã
Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
Em ơi ! Bên kia còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay thấy mưa trở về
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
Mười năm không gặp
Mười năm nhớ thương

(English Version)

Ten-year-old Love

A decade without seeing each other, I think our love has aged.
The clouds have been gone for so many years, I think I’ve forgotten.
Like the rain that wipes out the heaven of nostalgia.
Oh, my dear! On the contrary, the eyes are still sad.

Ten years apart, once we meet, it feels weird.
Forget about our sad dreams for a long time.
But my dear! A treasure of memory!
All the heaven of love remains in me.

When will the whole sky of love return?
Oh! We seem to be quite a distance away.
Oh! We love each other, so I suppose.
Eternal love is always one beautiful dream.

I must bid farewell to the memories.
After many years, the melancholy dreams sink into oblivion.
But how come so many days pass?
Love is always with me today.

Ten years apart, love must be forgotten,
Like clouds and rain hovering from afar.
But my dear! An ancient replica of the letter!
A life of madness is still within my heart.

A decade apart, you seem to have forgotten.
The words of love we impart to one another.
Oh, my dear! Does the other side still have nostalgia?
I remember the rain like I do today.
As of now, I have regrets.
Ten years without seeing each other!
Ten years full of love!

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Mười năm tình cũ” Of Musician Trần Quảng Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: