Biệt ly – Separation

Biệt ly

Biệt ly nhớ nhung từ đây
Chiếc lá rơi theo heo may
Người về có hay
Biệt ly sóng trên giòng sông
Ôi còi tàu như xé đôi lòng
Và mây trôi nước trôi
Ngày tháng trôi cùng lướt trôi

Mấy phút bên nhau rồi thôi
Đến khi bóng em mờ khuất
Người về u buồn khắp trời
Người ra đi với ngàn nhớ thương

Mấy phút bên em rồi thôi
Dáng em sống trong hồn tôi
Xa cách ta còn tìm đâu ngày vui

Biệt ly ước bao đường tơ
Réo rắt trong muôn hương mơ
Thành sầu tiễn đưa
Biệt ly ước mong hoàng hôn
Êm đềm về ru ấm tâm hồn
Người yêu đương cách xa
Đành sống vui cùng gió sương.

(English Version)

Separation

Separation! Missing each other from now on!
The leaves have fallen into the autumn wind,
Not knowing you were back.
Separation! Waves on the river!
Oh! The whispering of the train seemed to tear my heart,
And clouds were drifting,
Water has swept away,
The days went together.

We only spent a couple of minutes together,
Until your figure no longer exists.
When I returned, I found the whole world sad.
When you left, you brought countless memories.

I was just with you for a few minutes,
But that shadow of yours lived in my soul.
How can we find happy days when we are apart?

Separation! Dreaming of melodies,
Chanting in the fragrance of dreams,
Turning into a sad farewell.
Separation! Dreaming of sunset,
Gently warm the soul,
My lover was far away,
I should live happily with the wind and dew.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Biệt ly” Of Musician Dzoãn Mẫn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: