Thu quyến rũ – Attractive Autumn

Thu quyến rũ

Anh mong chờ mùa thu
Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.

Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ Anh rồi.

Mây bay về đây cuối trời
Mưa rơi làm rụng lá vàng
Duyên ta từ đây lỡ làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêu.

Thu nay vì đâu tiếc nhiều
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Đêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng
Ngỡ bóng ai về.

Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.

(English Version)

Attractive Autumn

I’m waiting for autumn,
When heaven and earth change into light blue.
The butterflies are attracting the flowers,
Next to those lovely roses.

I’m waiting for autumn,
To take people gradually to the fairyland,
And the bird was hesitant to fly.
Autumn has attracted me already.

The clouds drift until the end of the sky.
As rain falls, yellow leaves fall.
Our love has not yet been fulfilled.
There are no longer afternoons,
Weave a love song.

Why do I regret much this autumn?
Why do I remember this autumn?
Each night when I watch the tree shed its leaves,
My heart throbs,
And I thought about your comeback.

I’m waiting for autumn,
Which blue dress did I have in my dream?
Blue is my favorite color.
My dream never came to me.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Thu quyến rũ “ Of Musician Đoàn Chuẩn-Từ Linh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: