Lá đổ muôn chiều – The Falling Leaves

Lá đổ muôn chiều

Thu đi cho lá vàng bay,
lá rơi cho đám cưới về
Ngày mai, người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt
Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
đã vội chi men rượu nhấp đôi môi mà phung phí đời em không tiếc nhớ

Lá đổ muôn chiều ôi lá úa,
phải chăng là nước mắt người đi
Em ơi đừng dối lòng
dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta

Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người
Cầm bằng như không biết mà thôi
Lá thu còn lại đôi ba cánh
đành lòng cho nước cuốn hoa trôi

Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi
Thuyền rơi xa bến vắng người ơi
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối
Còn nhớ phương nào hoa đã rơi.

Thu đi cho lá vàng bay,
lá rơi cho đám cưới về
Tình anh một con thuyền bé chìm sâu đại dương một đêm nổi sóng
Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
Tiếc mà chi dang dở phút phân ly
Thuyền phiêu lãng từ nay không bến đổ

Lá đổ muôn chiều ôi lá úa
phải chăng là những cánh đời em
đêm đêm lìa xuống trần
tình vương hoen úa ôi những cánh đời mong manh.
Than tiếc mà chi chiếc lá vàng bay về cuối trời
làm lòng anh nhớ mãi người ơi.
Nhớ nhau từ làn môi đôi mắt.
đành tìm trong nét bút xa xôi.

Nhưng mỗi mùa thu chiếc lá vàng bay về cuối trời.
Thuyền tình không bến đỗ người ơi.
Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát.
đời vắng em rồi vui với ai.

(English Version)

The Falling Leaves

By the end of autumn, the yellow leaves fall off.
When the leaves come off, the wedding happens.
Tomorrow, the little sister sits in the flower boat and lets a love affair end.
There are nights in the morning, life is so sorrowful. Oh! Old flame!
Why rush to taste the yeast of wine and ruin one’s life with no regrets?

Leaves fall at all times. Oh! Withered leaves!
The tears from the break-up?
Oh! My dear! Don’t lie in that heart of yours!
Do you remember anything about our love?

Right, from now on I try to forget that there’s someone,
As though I never knew.
There are only a couple of fall leaves left.
Let the water wash them away with the flowers.

That’s right, from now on, like falling yellow leaves, our love was forsaken.
The boat left far from the empty berth, my dear!
Sunflower faded into the dark night,
How do you remember where that flower fell!

By the end of autumn, the yellow leaves fall off.
When the leaves come off, the wedding happens.
My love feels like a little boat.
It sinks into the ocean during a stormy night.
There are nights in the morning, life is so sorrowful. Oh! Old flame!
Why are you sorry for the moment of separation?
There’s no landing on my adventure ship.

Leaves fall at all times. Oh! Withered leaves!
Are those the pieces of your life that fell upon the earth during the night?
Withered love! Oh! How vulnerable life is!
Why do you regret a yellow leaf falling at the end of the sky,
And makes my heart remember forever? Oh! My dear!
Reminding each other from lips to eyes,
Let us find ourselves on distant lines.

But every autumn, yellow leaves fall on the edge of the sky.
My love boat has no berth. Oh! My dear!
Remembering each other,
Let’s find each other in the song.
Life without you, who can I have happiness with?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Lá đổ muôn chiều” Of Musician Đoàn Chuẩn-Từ Linh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: