Còn chút gì để nhớ – Here Is Something To Remember

Còn chút gì để nhớ

Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong

Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng

Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên

Còn một chút gì để nhớ để quên

(English Version)

Here Is Something To Remember

The high mountain town is overcast with fog.
The mountain town with greenery, the low sky is sorrowful.
A stranger guest walks up and down.
It’s a blessing to have you, so life is always pleasant.

You are a Pleiku girl with red cheeks and rosy lips.
The afternoons here throughout the year are winter.
Consequently, your hair is wet and your eyes are wet also.
Therefore, you are as gentle as a pure cloud in the evening.
The high mountain town is close to the sky.
The street is a short distance away, so it’s a friendly street.
After a short walk, I came back to the same place.
One afternoon, my heart suddenly goes into confusion.

I am grateful for the town you come from.
I’m grateful for smoother hair.
Tomorrow, from a distant border post,
There’s one more thing we need to remember and forget.

There’s one more thing we need to remember and forget.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Còn một chút gì để nhớ “ Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: