Làng tôi. – My Village

Làng tôi

Làng tôi xanh bóng tre,
Từng tiếng chuông ban chiều,
Tiếng chuông nhà thờ rung
Đời đang vui đồng quê yêu dấu
Bóng cau với con thuyền, một giòng sông.

Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà,
Ngày giặc Pháp tới làng triệt thôn.
Đường ngập bao xương máu tơi bời,
Đồng không nhà trống tan hoang.

Chiều khi giặc Pháp qua,
Chiều vắng tiếng chuông ngân,
Phá tan nhà thờ xưa.
Làng tôi theo đoàn quân du kích,
Cướp ngay súng quân thù trả thù xưa.

Bao căm hờn từ xa quê nhà,
Rừng chiều nhớ cánh đồng chiều xưa.
Từ xa quê trông lớp cây già,
Làng quê còn thấy buồn đau.

Ngày diệt quân Pháp tan,
Là lúc tiếng chuông ngân,
Tiếng chuông nhà thờ rung.
Làng tôi cùng đoàn quân chiến thắng,
Đánh tan lũ quân thù về làng xưa.

Dân tưng bừng chặt tre phá cầu,
Cùng lập chiến lũy đào hào sâu.
Giặc chưa tan chiến đấu không thôi,
Đồng quê chào đón ngày mai.

(English Version)

My Village

My village was green with bamboo shadows.
Every evening bell,
The sound of the church bell rang.
Life was great in the loving countryside,
Under the shadow of the areca tree with the boat and the river.

But oh, no! Where else was my home?
The day my village was destroyed by the French invaders,
The roads were strewn with blood and bones,
The fields have been deserted and the houses have been destroyed.

During the afternoon, the French invaders passed
No bells were heard this afternoon,
And the old church was demolished.
The people of my village were after the guerrillas,
And stole the enemy’s weapons in revenge for an ancient enmity.

Resentment has been rampant in my hometown.
The forest in the afternoon recalled the old fields in the afternoon.
Staring at the old tree from a distance,
My village is deeply saddened.

My villagers joyfully trimmed bamboo and destroyed bridges.
They built barricades and dug deep trenches.
They will fight to the point where there are no more enemies.
The countryside welcomes the days to come.

The day the French army was defeated.
It was time that the bell rang,
There was joy in the church bells.
My village and the triumphant army,
Defeated the enemy and returned to the old village.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Làng tôi” Of Musician Văn Cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: