Archive | November 15, 2021

Làng tôi. – My Village

Làng tôi Làng tôi xanh bóng tre,Từng tiếng chuông ban chiều,Tiếng chuông nhà thờ rungĐời đang vui đồng quê yêu dấuBóng cau với con thuyền, một giòng sông. Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà,Ngày giặc Pháp tới làng triệt thôn.Đường ngập bao xương máu tơi bời,Đồng không nhà trống tan hoang. Chiều khi giặc […]

Quê nghèo – My Poor Village

Quê nghèo Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chóiCó những cánh đồng cát dàiCó lũy tre già tả tơiRuộng khô có những ông già rách vaiCuốc đất bên đàn trẻ gầyCó người bừa thay trâu cầy Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫyThấp thoáng bóng người bên ngòiTát nước với giọt mồ hôiChiều […]