Cô hái mơ – The Girl Picking Apricot

Cô hái mơ

Thơ thẩn đường chiều
một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh mờ
Khí trời trong sáng và êm ái
Thấp thoáng rừng mơ, cô hái mơ

Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư ? Đường còn xa
Mà ánh chiều hôm dần sắp tắt
Hay cô ở lại, về cùng ta

Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách Động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương

Cô hái mơ ơi !
Không giả lời tôi lấy một lời.
Cứ lặng mà đi rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.

(English Version)

The Girl Picking Apricot

Daydreaming on the afternoon street the poet wanders,
And staring into the distance in the dark blue mountain range.
The air smells fresh and sweet.
In the apricot forest, a woman collects apricots.

Oh! The girl harvesting ripe apricots!
Why haven’t you gone home? Is the road far?
And the daylight of the afternoon will come to an end.
Either you stay and come home with me.

My house is beneath a poplar tree.
It’s half a mile away from Huong Son Cave.
There are clear streams of water flowing.
There are scented flowers close to the stream.

Oh! The girl picks an apricot!
Why don’t you speak to me?
Just walk away quietly, then you vanish secretly,
Apricot trees become desolate with fallen leaves.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Cô hái mơ” Of Musician Phạm Duy. The Poem Of Nguyễn Bính.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: