Archive | November 12, 2021

Suối Mơ – The Dreamy Stream

Suối Mơ Suối mơ!Bên rừng thu vắng,giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng.Ngày chưa đi sao gió vương?Bờ xanh ngát bóng đôi cây thùy dương. Suối ơi!Ôi nguồn yêu mến,Còn ghi khi bóng ai tìm đến.Đàn ai nắn buông lưu luyến.Suối hát theo đôi chim quyên. Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối […]

Cô hái mơ – The Girl Picking Apricot

Cô hái mơ Thơ thẩn đường chiềumột khách thơSay nhìn xa rặng núi xanh mờKhí trời trong sáng và êm áiThấp thoáng rừng mơ, cô hái mơ Hỡi cô con gái hái mơ già!Cô chửa về ư ? Đường còn xaMà ánh chiều hôm dần sắp tắtHay cô ở lại, về cùng ta Nhà ta […]